Home Archive by category SAW DWE KONNEN

SAW DWE KONNEN

SAW DWE KONNEN
Anpil fwa, plizyè moun renmen itilize tèm “ GOAT”, pou dekri yon gwo jwè nan espò : Baskètbòl ak Foutbòl. Mo “ GOAT” sa plis itilize pou kalifye sispèsta ekip Ajantin nan Lionel Messi, kapitèn Pòtigè a Cristiano Ronaldo, oubyen ansyen jwè Brezilyen an, Wa Pelé ak ansyen vedèt albiceleste a, Maradona. Nan Baskèt yo […]
SAW DWE KONNEN
Kafe pou anpil moun, se pi bon bweson ki te ka genyen. Se yon bweson yo kapab pase tout yon jounen ap bwè, tèlman yo renmenl. Eske w te konnen kafe ki vann pi chè nan mond lan fèt ak poupou (watè)? Men sa w dwe konnen! Kafe sa rele “Kopi Luwak” ousinon “café de […]
SAW DWE KONNEN
Konesan jeneral   Nan ribrik sa jodia, nou pote 5 bagay enpòtan nou jije ou dwe konnen. 1) 25 pousan zo ki konpoze kò moun, twouve yo dirèkteman nan pye a. 2) Genyen ant 75 mil ak 110 mil cheve nan tèt yon moun. 3) Yon lyon kapab fè bagay jiska 50 fwa pandan yon […]
SAW DWE KONNEN
Koup di mond se pi gwo konpetisyon ki ekziste epi ki atire plis fokis sou li. Konpetisyon sa ki kreye nan lane 1930, toujou rekonpanse ekip ki chanpyon an ak yon trofe kifèt ak lò. Kèk enfòmasyon ou dwe konnen sou twofe sa. 1)Twofe sa peze 6,175Kg, li mezire 36,5 cm, li konpoze ak lò […]
SAW DWE KONNEN
Batay 18 Novanm 1803 a, se dènye batay ki ta pral abouti ak endepandans peyi Dayiti. Batay sa te  mete fas pou fas yon gwoup esklav ki te deside revòlte kont tout move trètman yo tap sibi anba men sila ki te rele tèt yo mèt. Esklav revòlte sa yo te gen ak yo Jeneral […]
SAW DWE KONNEN
16 novanm, se jounen entènasyonal pou TOLERANS. Jounen sa chwazi nan dat 12 desanm 1996 aprè Eta manm UNESCO yo te fin chwazi deklarasyon prensip sou tolerans nan dat 6 novanm 1995. Jounen entènasyonal tolerans lan son jounen pou raple tout moun TOLERANS pa vle di konplezans ni endiferans. Tolerans se respè ak apresyasyon richès […]
SAW DWE KONNEN Sports
Dimanch kap 20 novanm 2022 an se pral lansman  22zyèm edisyon koup dimond lan. Jan tout moun konn sa, ane sa konpetisyon an ap òganize, nan peyi Qatar. Kèk enfòmasyon ou dwe konnen sou koup dimond lan. 1) Se fransè Jules Ernest Séraphin Valentin Rimet ki vini ak lide reyalize koze koup dimond. Premye koup […]
SAW DWE KONNEN
Fòme tèt ou epi aprann chak jou, se yon obligasyon RPBS ap ede w ranpli. SENK (5) bagay RPBS rete kwè ou DWE KONNEN : 1) Anpil moun pa renmen kite lòt moun konnen lè yap soufri, yo konn gen tandans kache doulè yo dèyè yon souri jiskaske yo pa kapab ankò epi rive touye […]
SAW DWE KONNEN
Konesans pa gen pri e li toujou byen lèw devlope l. 5 Bagay RPBS Jije ke w merite KONNEN. 1) Fanm gen plis « papilles gustatives »( PG : Li pèmèt ou pran gou manje) sou lang yo pase gason, sa ki eksplike yo plis renmen « goute » manje pase gason tou. 2) Swe […]
SAW DWE KONNEN
Menm jan Bouboun yon fanm fè pati de espas entim li e se yon obligasyon poul byen pran swen l, Koulout gason pa yon jwèt, e yo merite byen pran swenl pou yon konfò pèsonèl epi pou sante yo tou.   Kèk bagay OU DWE KONNEN sou koulout : 1) Yon koulout ki nòmal se […]