SAW DWE KONNEN

SAW DWE KONNEN

Fòme tèt ou epi aprann chak jou, se yon obligasyon RPBS ap ede w ranpli. SENK (5) bagay RPBS rete kwè ou DWE KONNEN :


1) Anpil moun pa renmen kite lòt moun konnen lè yap soufri, yo konn gen tandans kache doulè yo dèyè yon souri jiskaske yo pa kapab ankò epi rive touye tèt yo, moun sa yo pote non «ECCEDENTESIASTE».

2) Lè w mete « vodka » sou figi w, li resere pò w yo, li netwaye po a epi l redwi bouton ki te ka vle devlope. Li edew goumen tou kont sa yo rele kap nan cheve.

3)  Yon « sitwon » gen plis sik ladanl pase yon « Frèz ».

4) Mo « copain » an egziste depi nan 18e syèk. Nan epòk sa li te vle di, yon moun wap pataje/manje moso Pen avèl.

5) Mo “lekòl” la soti nan yon lòt mo ki egziste nan lang grèk ansyen an ki se «skholế» ki vle di «arrêt du travail».

 

RPBS

Related Posts

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *