septembre 24, 2023
SAW DWE KONNEN

SAW DWE KONNEN

Konesans pa gen pri e li toujou byen lèw devlope l. 5 Bagay RPBS Jije ke w merite KONNEN.

1) Fanm gen plis « papilles gustatives »( PG : Li pèmèt ou pran gou manje) sou lang yo pase gason, sa ki eksplike yo plis renmen « goute » manje pase gason tou.

2) Swe ki sot nan kò moun pa gen okenn lodè, se yon bakteri kò a pwodwi ki nouri swe sa yo ki konn fèl bay vye sant « santi fò ».

3) Sèvo fanm pi piti pase pa gason men fanm itilize sèvo yo ak plis efikasite

4) Nan peyi Lachin yo kite elèv yo dòmi pandan 20 minit nan sal klas la nan lide pou pèmèt yo byen aprann

5) Lalin nan 400 fwa pi piti pase solèy la epi 400 fwa pi pre planèt tè a.

RPBS

Related Posts

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *