SAW DWE KONNEN

SAW DWE KONNEN

Yon ASPIRIN ka sovew anba yon kriz kadyak siw krazel anba dan w epi w moulenl.

Aspirin nan ki anpeche san an tounen boul san, aji pi vit lè se kraze ou krazel anba dan w epi w moulenl. Lè konsa ou pa menm bezwen pran tout yon konprime, ou ka kraze yon ti mòsò paske nan moman yon atak kadyak premye segonn yo enpòtan anpil.

Alòs mounen aspirin nan ap kapab pèmèt ou voyel pi rapid epi direk nan veso sangen ki nan bouch la olye pou tann sa fèt nan moman dijesyon si toutfwa ou pranl ak dlo.

Toutfwa, li pa kapab anpechew fè yon AVC. Pi bonè se granmmaten, pran swen nou. Konsilte medsen nou regilyèman, fè espò epi kontrole sa nap manje.

RPBS

Related Posts

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *