SAW DWE KONNEN

SAW DWE KONNEN

Anpil moun  toujou idantifye « FWI DEFANDI» Adam ak Eve te manje a ak yon « pòm », sa ki pa laverite ditou.

Premye Erè a soti nan tradiksyon yo fè ak mo « Peri » ki nan lang ebre a vle di « Fwi ».

Yon lòt bò Erè a soti pandan yap kopye Bib la nan lang laten  kote  mo  « mal »  (malum)  ak  « pomme » (mälum) trè pwòch nan fason yo ekri ak nan  fason yo pwononse yo.

Alòs li dwe klè, pa gon kote ki di se yon PÒM mesye dam yo te manje a.


RPBS

Related Posts

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *